Please select featured categories (for ticker) in theme admin panel. You can select as much categories as you want.

ArenAPoort: dé plek voor evenementen

Het gaat goed met de evenementen in en rondom de ArenAPoort met maar liefst bijna 5 miljoen bezoekers bij de binnen- en buitenevenementen.

De Gemeente Amsterdam, en dan specifiek het stadsdeel Zuidoost, is met een rapport gekomen die de evenementen in Amsterdam Zuidoost onder de loep neemt. Daarbij is ArenAPoort een zeer belangrijke partij, met op de drukst bezette dagen maar liefst 80.000 bezoekers! In 2015 waren alleen de Ziggo Dome, Heineken Music Hall en Amsterdam ArenA al goed voor maar liefst 3.456.000 bezoekers (zie onderstaande grafiek). Daarnaast vind je natuurlijk ook diverse andere gelegenheden met andere functies die op hun beurt ook veel bezoekers trekken. De Pathé bioscoop (1.400.000 bezoekers) en de vele verschillende winkels bijvoorbeeld.

arenapoort_de_plek_voor_evenementen_3

Evenementen bij ArenAPoort

Doordat er een aantal iconen als de Ziggo Dome, Heineken Music Hall, Amsterdam ArenA, ArenAPark en AJAX zich binnen het ArenAPoort-gebied bevinden, staat het gebied bekend als een zeer belangrijk entertainment en leisure gebied. Daarnaast is vanuit de Gemeente Amsterdam de wens gekomen om van Zuidoost (en dan voornamelijk ArenAPoort) het tweede uitgaansgebied van Amsterdam te maken. De ruim 400 evenementen per jaar die bij bovenstaande partijen georganiseerd worden, zorgen voor forse druk op het gebied en vergen een gedegen aanpak van de betrokken partijen. Des te meer omdat de evenementen soms gelijktijdig plaatsvinden.

In 2015 waren er in de Arena, Heineken Music Hall en Ziggo Dome gezamenlijk 228 grote evenementen (inclusief de voetbalwedstrijden). Samen met de buiten-evenementen en de kleinere evenementen in het gebied zijn het er 523. Er waren 5 dagen dat de 3 evenementenhallen gelijktijdig bezet waren. Op de drukst bezette dagen zijn er ruim 80.000 bezoekers.

arenapoort_de_plek_voor_evenementen

Herkomst bezoekers

Een ander interessant aspect van het rapport is dat er belicht is wat de herkomst is van de bezoekers van de verschillende evenementen. Hierbij is gekeken of de bezoeker uit Zuidoost, uit de rest van Amsterdam (groot Amsterdam), vanuit buiten de stad Amsterdam of vanuit het buitenland afkomstig is. Het is interessant om te zien dat de evenementen die in de parken dicht op de bewoners plaatsvinden, het grootste aantal bezoekers uit Zuidoost hebben. Dit betreft Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandelapark, en Gaapser Pleasure en Open Air in het Gaasperpark. Evenementen die in het Arenapark plaatsvinden (o.a. Tik Tak Festival) trekken meer bezoekers vanuit de rest van Amsterdam en Nederland. Hier wordt actief op gestuurd. Bij evenementen in de buurt wordt de samenwerking gezocht met lokale partijen.

In onderstaande cirkeldiagrammen is goed de verdeling per evenement te zien.

arenapoort_de_plek_voor_evenementen_2

Het rapport concludeert als volgt: “Met recht is Amsterdam Zuidoost het tweede uitgaansgebied van Amsterdam te noemen: Het totaal aantal bezoekers in 2015 van grote buiten en binnen-evenementen in Zuidoost is 4.000.000. Zuidoost is zich bewust van de kansen en mogelijkheden die evenementen bieden. Het onderschrijft ons imago van een bloeiend, actief, cultureel stadsdeel. Een evenement zorgt voor verbinding tussen mensen en trekt bezoekers.”

Last modified: augustus 25, 2017